»Časi, ki jih trenutno živimo, bi za nekoga, ki se ukvarja s komuniciranjem, težko bili bolj vznemirljivi. Vendar smisla in ustvarjalnosti ni mogoče iskati v obrtniškem populizmu. Ustvarjalni potencial je v odzivnosti in leži predvsem v dojemanju komunikatorjevega poslanstva kot javnega intelektualca, ki z lastnim delovanjem, prakso in teorijo relevantno rešuje komunikacijske probleme.«

Oliver Vodeb